Headers_solidaritat.jpg

Solidaritat

“Allà on hi hagi mines d’or, de coltan, de cassiterita... 

allà hi haurà concentració de grups armats.”

Caddy Adzuba, advocada i activista congolesa.

Maisons d'Écoute

Però les dones congoleses es mobilitzen.

Un dels instruments organitzats al servei de les víctimes de la violència són les anomenades Maisons d’Écoute, les quals s’ocupen de garantir que les dones agredides sexualment tinguin accés a una atenció mèdica, psicològica, legal i social de qualitat.

 

A les Maisons d’Écoute, gestionades per associacions locals de dones, les víctimes estan ateses per dos agents psicosocials (APS), un home i una dona, que fan la primera diagnosi i les deriven als especialistes (psicòleg, hospital, advocat). També fan tasques de difusió de les funcions de les Maisons d’Écoute entre la població per animar les dones a ser ateses i/o denunciar les agressions.

 

Des de 2012 fins a 2018 s’estima que en aquestes Maisons d’Écoute s’han atès unes 4.000 dones i infants, dels quals al voltant d’un 95% han estat víctimes de violència sexual.

mansRecurso 4.png
 

En el cas d’haver patit assetjament sexual,

li vas explicar a algú?

Escull la teva opció

Totes aquestes dades formaran part del projecte de recerca de l'exposició Cicatrius Compartides. Gràcies per la seva col·laboració.

La Lliga dels

Drets dels Pobles

El projecte

Davant la violència que pateixen dones i infants al territori congolès, principalment sexual, la Lliga dels Drets dels Pobles, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, participa i dóna suport al projecte de tractament sanitari i psicològic, així com de reinserció econòmica de les víctimes a través de les Maisons d’Écoute o Centres d’Atenció Personalitzada.

Aquest projecte es realitza a una zona de la província Kivu Nord, on la Lliga treballa de la mà amb les associacions de dones congoleses, amb seu a la ciutat de Butembo, cada una de les quals es fa càrrec de la gestió d'unes Maisons d'Écoute determinades.

Comitès escolars

La Lliga participa també en campanyes de sensibilització entre l’alumnat de centres de secundària, a través de 30 comitès escolars formats per nois, noies i representació del professorat. Aquests comitès reben formació, es reuneixen periòdicament per denunciar casos de violència de gènere, elaboren informes i preparen accions per promocionar la igualtat de gènere. També produeixen obres de teatre que afronten les problemàtiques de la violència i la banalització de la dona.

Emissions de ràdio

Un equip format per la presidenta de FJDF, Cathy Furaha, i dues advocades de la seva associació emeten un programa radiofònic d’una hora cada setmana a una ràdio comunitària de Butembo. En el programa s’exposen casos relacionats amb la violència de gènere, publiquen notícies d’interès general per les dones i esperonen a les que hagin patit violència perquè s’acostin a les Maisons d’Écoute per rebre ajuda i/o assessorament.

escalaRecurso%203_edited.png
 

Associacions de

dones congolesas

Les associacions de dones congoleses, amb seu a la

ciutat de Butembo, que gestionen les Maisons d'Écoute son:

Femmes Juristes pour les Droits

de la Femme et de l’Enfant (FJDF)

S’encarrega de l’assessorament jurídic i de la tramitació dels casos factibles de portar als tribunals. Gestiona la Maison d’Écoute de Njiapanda. La seva presidenta, Cathy Furaha, és la coordinadora en el terreny del projecte de les Maisons d’Écoute.

Association pour la Défense

des Droits de la Femme (ADDF)

Cobreix l’assistència psicoterapèutica. Gestiona les Maisons d’Écoute de Muhangi i Butembo 1.

Femmes Engagées pour la

Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI)

Es fa càrrec de l’atenció sanitària i hospitalària de les víctimes. Gestiona la Maison d’Écoute de Butembo 2, situada a l’hospital.

En el cas d’haver patit assetjament sexual,

vas rebre algun tipus de recolzament o ajuda?

Escull la teva opció

Totes aquestes dades formaran part del projecte de recerca de l'exposició Cicatrius Compartides. Gràcies per la seva col·laboració.

Uchungu na tumaini, crònica del dolor i l'esperança
Lliga dels Drets dels Pobles

Uchungu na tumaini, crònica del dolor i l'esperança